- Tjänster -

Prislista Smalfilmer
Prislista Videofilmer

  Vi konverterar FRÅN
 • 16 mm film, även med ljud
 • Dubbel8/Nornal8, även med ljud
 • Super8, även med ljud
 • VHS, VHS-C, S-VHS
 • Betamax
 • Video 2000
 • Video8
 • Hi8
 • Digital8
 • Mini-DV
 • Minneskort
 • Diverse från videokamera inspelade DVD
 • Diverse ljudband
  Och överför TILL
 • CD/DVD/Blu-Ray
 • DVD image
 • Blu-Ray image
 • Datafil av önskad format till hårddisk
 • Datafil av önskad format till USB-minnen
 • Andra video- eller audioformat enligt önskemål

Om du vill sparar vi dina filmer utan extra kostnad i DVD och /eller AVI-format i DV Converts kundarkiv.

Vill du redigera dina filmer. Vi erbjuder en enkel grundkurs i filmredigering. Ta kontakt med oss ang. priser och tider.

Tryck och kopiering av CD och DVD.

Ta kontakt med oss ang. typ av skivor, antal, design av skivor, val och design av fodral eller box samt priser.